Analysis of geodynamic behavior of rock mass for the purpose of rock burst prediction

The article generalizes in-situ research data on determination and estimation of the stress–strain behavior of rock mass by geomechanical and geophysical methods for the purpose of rockburst hazard prediction, including core disking, borehole slotting in representative sites and visual inspection of operating levels in mines. Core disking reveals no rockburst hazard signs in rock mass areas beyond the influence zone of stoping. However, the joint data of visual inspection and geophysical survey in rock mass structured as tectonic blocks exhibit that the confining pressure-induced phenomena at the boundaries of access, preparatory and production excavations are interconnected and confined to characteristic sites and geometrical shapes of tectonic blocks. It is observed that the confining pressure-induced phenomena occur not in all tectonic blocks but only in the suitable sites of certain geometry and with certain orientation of principal tectonic stresses. Based on the integrated research implementation, the recommendations are given for the improvement of the existing mining technology in sites with the poor stress–strain behavior of rock mass.

Keywords: geomechanics, stress–strain behavior, rock bursts, rock mass, rock, core disking, borehole slotting, inspection, stress, underground excavation, mining, support.
For citation:

Raimjanov B. R., Khasanov А. R., Farmanov О. E. Analysis of geodynamic behavior of rock mass for the purpose of rock burst prediction. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(10):29-41. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_10_0_29.

Acknowledgements:
Issue number: 10
Year: 2021
Page number: 29-41
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.272.63
DOI: 10.25018/0236_1493_2021_10_0_29
Article receipt date: 26.01.2021
Date of review receipt: 01.03.2021
Date of the editorial board′s decision on the article′s publishing: 10.09.2021
About authors:

B.R. Raimjanov, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Almalyk branch of National University of Science and Technology «MISiS», Almalyk, Republic Uzbekistan, e-mail: afnitumisis@mail.ru,
A.R. Кhasanov, Head of the Mining Research Laboratory, Uzbek Research and Design Institute of Geotechnology and Non-Ferrous Metallurgy «UzGEORANGMETLITI» under the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources, Tashkent, Republic of Uzbekistan, e-mail: info@georang.uz,
О.E. Farmanov, Head of the Mining Department, Navoi Mountain-Metallurgical Integrated Works Southern Mining Administration, URU NGMK, Nurabad, Republic Uzbekistan, e-mail: info@uru.ngmk.uz.

 

For contacts:

A.R. Кhasanov, e-mail: info@georang.uz.

Bibliography:

1. Makarov A. B. Prakticheskaya geomekhanika. Posobie dlya gornykh inzhenerov [Practical geomechanics. The grant for mining geologists], Moscow, Izd-vo «Gornaya kniga», 2006, 391 p.

2. Kuz'min E. V., Svyatetskiy V. S., Starodumov A. V., Ioffe A. M., Velichko D. V. Definition of parametres of a geomechanical condition of a pedigree file on contours excavation chambers. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2014, no. 12, pp. 177—186. [In Russ].

3. Vlokh N. P. Upravlenie gornym davleniem na podzemnykh rudnikakh [Management's a rock pressure on underground ore mines], Moscow, Nedra, 1994, 207 p.

4. Instruktsiya po bezopasnomu vedeniyu gornykh porod na rudnikakh i nerudnykh mestorozhdeniyakh, ob"ektakh stroitel'stva podzemnykh sooruzheniy, sklonnykh i opasnykh po gornym udaram [Instruction on safety conducting rocks on ore mines and nonmetallic deposits, installations of building of the underground structures inclined and dangerous on rock bumps]. [In Russ]. http://docs.cntd.ru/document/1200029699.

5. Raimjanov B. R., Muhitdinov A. T., Khasanov A. R. Research of the is intense-deformed condition of a rock mass of a deposit Charmitan influencing sampling of production engineering of working off of stocks of the bottom horizons. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2016, no. 5, pp. 282—292.

6. Lizunkin M. V., Beidin A. V. Assessment of the stress-strain state of the rock massif of the Streltsovskoe ore field. Geomekhanika v gornom dele: doklady Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 4—5 iyunya 2014 g. [Geomechanics in mining: reports of the All-Russian scientific and technical conference with international participation June 4—5, 2014], Ekaterinburg, IGD UrO RAN, 2014, pp. 30—38. [In Russ].

7. Ruchkin V. I., Zheltysheva O. D., Tursukov A. L. Dynamics of the stress-strain state of the «artificial massif» of rocks, taking into account the underground work and tectonics of this area. Geomekhanika v gornom dele: doklady Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 1—3 oktyabrya 2013 g. [Geomechanics in mining: reports of the All-Russian scientific and technical conference with international participation, October 1—3, 2013], Ekaterinburg, IGD UrO RAN, 2014, pp. 138—145. [In Russ].

8. Sayyidkosimov S. S., Kazakov A. N., Khakberdiev M. R. Models of fields of tectonic stresses in a rock mass in the conditions of underground mining of gold deposits. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2017, no. 1, pp. 23—37. [In Russ].

9. Asanov V. A., Toksarov V. N., Samodelkina N. A., Beltyukov N. L., Udartsev A. A. Assessment of the stress-strain state of the intact massif at the Zhaman-Aibat deposit. Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo. 2014, no. 12, pp. 56–66. [In Russ]. DOI: 10.15593/2224-9923/2014.12.7.

10. Sergeev S. V., Sinitsa I. V., Karjakin V. F. Assessment of the propensity of rock mass on the KMA to rock bumps. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki. 2015, no. 9(206), pp. 132–137. [In Russ].

11. Rasskazov I. Yu. Kontrol' i upravlenie gornym davleniem na rudnikakh Dal'nevostochnogo regiona [Control's and management of a rock pressure on ore mines of Far East region], Moscow, Izd-vo «Gornaya kniga», 2008, 329 p.

12. Sosnovskiy L. I., Filonyuk V. A., Sosnovskaya E. L. Ukazaniya po bezopasnomu vedeniyu gornykh rabot na Darasunskom mestorozhdenii, sklonnym k gornym udaram [Directions for to safety conducting mountain works on the Darasun deposit, inclined to rock bumps], Irkutsk, Izd-vo IrGTU, 2006, 94 p.

13. Makarov A. B., Mosyakin D. V., Karpikov A. A. Estimation of natural stressed state of a massif at Zhaman-Aibat mine. Gornyi Zhurnal. 2005, no. 9-10, pp. 49—52. [In Russ].

14. Rakhimov V. R, Kazakov А. N., Khasanov A. R. Research of the is intense-deformed condition of rocks. Vestnik Tashkentskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2011, no. 1—2, pp. 167—171. [In Russ].

15. Aytmatov I. T. Geomekhanika rudnykh mestorozhdeniy Sredney Azii [Geomechanics of ore fields of Central Asia], Frunze, Ilim, 1987, 246 p.

16. Tagiltsev S. N. Forecast of the current stress state of the earth's crust in the Urals. Tezisy doklada na mezhdunarodnoy konferentsii «Geomekhanika v gornom dele-96» [Abstracts of report at the international conference «Geomechanics in Mining-96»], Ekaterinburg, 1996, pp. 221—222. [In Russ].

17. Zhang L. Evaluation of rock mass deformability using empirical methods. A review. Underground Space. 2017, vol. 2, no. 1. DOI: 10.1016/j.undsp.2017.03.003.

18. Zhishen Wang, Yong Li, Weishen Zhu, Yiguo Xue, Bei Jiang, Yanbo Sun Field monitoring of splitting failure for surrounding rock masses and applications of energy dissipation mode. Geomechanics and Engineering. 2017, vol. 12, no. 4, pp. 595—609.

19. Zhijie Zhu, Hongwei Zhang, Jun Han, Youchang Lv A risk assessment method for rockburst based on geodynamic environment. Shock and Vibration. 2018, vol. 2018, article 2586842. DOI: 10.1155/2018/2586842.

20. Jiang F., Liu Y., Zhai M., Guo X., Jinglin Wen, Liu X., Ma X. Evaluation of rock burst hazard based on the classification of stress and surrounding rock. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering. 2017, vol. 36, no. 5, pp. 1041—1052.

Подписка на рассылку

Раз в месяц Вы будете получать информацию о новом номере журнала, новых книгах издательства, а также о конференциях, форумах и других профессиональных мероприятиях.